Belangrik om te weet: ARRA 15

US raisin shipments decline steepens
July 18, 2018

Ná aanleiding van die afgelope seisoen se ondervinding met A15, wil Topfruit ‘n paar aanpassings maak by die verbouing van ARRA 15. Dit blyk dat die grootste probleem tans is dat daar ‘n wanbalans in die groei ontstaan wat veroorsaak dat trosse nie egalig ryp word nie. Om die probleem aan te spreek, moet daar gepoog word om die groeikrag van bot optimaal te kry.

ARRA 15 se suiker variasie verskil per korrel binne in die tros en die probleem raak al groter hoe meer korrels per tros gelaat word. Daar is ook variasie binne dieselfde korrel, van die punt na die korrelsteel-aanhegting, van gemiddeld 1.6˚B. Dit beteken dat ARRA 15 se suikers tydens oes anders geneem moet word. Hierdie suiker variasie veroorsaak dat, indien verbruining voorkom, dit meestal op die punte van die korrels eerste voorkom.

 

Opgestel met behulp van Gawie van der Merwe

 

Opgestel met behulp van Gawie van der Merwe

Klik hier vir meer inligting oor ARRA 15 wat ons met die hulp van Gawie van der Merwe opgestel het.

Hier volg ‘n lys van riglyne om die probleem aan te spreek;

 1. Snoei: Die beste metode is kort draers, weens die feit dat daar meer koolhidrate beskikbaar is wat meer egalige bot en beter lote gee.
  Snoei volgens oog-ladings aanbevelings van 6-8 oë per m2 vir kort draers. Moenie te veel oë los nie, dit veroorsaak ‘n verdunningseffek van die koolhidrate, wat swakker lote tot gevolg het. Snoei laat; hoe vroeër jy snoei, hoe meer onegalig bot die kultivar.
 2. Ná bot moet die stokke sterk groei tot met blom (minimum 800mm loot lengte by blom), daarna kan N-toedienings afgeskaal word.
 3. Baie belangrik om vroeg te suier en seker te maak dat daar slegs een tros per loot is.
 4. Doen oesbeheer voor blom, reeds na oeslading plus 30%.
 5. Uitdun van jong stokke teen 1dpm GA3. Uitdun op ouer stokke na aanleiding van weersomstandighede en groei.
 6. Vergroting spuite moet nie 5dpm GA3 oorskry nie. Pasop vir sitokinien-toediening want dit vererger die onegalige rypwording.
 7. Doen oeslading en trosse-inkorting voor 6mm korrelgrootte.
 8. Oeslading moet nie 55 000 trosse per ha oorskry nie, en baie belangrik moet nie 60 korrels per tros oorskry nie.
 9. Oes: Sodra minimum suiker bereik word moet die ARRA 15 geoes word. Knip die harde groen korrel in die wingerd uit — en nie in stoor nie — die korrels word nie so maklik in stoor gesien nie.
  Wanneer suiker bokant 20˚ balling gaan moet die druiwe nie vir uitvoer geoes word nie.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *